skendehupltr
A- A A+

Oddelenie právne a správy majetku

Mgr. Lukáš JANIGA - poverený riadením oddelenia

 

tel.: +421 51 4880 425

e-mail:

 

Právnik:

Zodopvedný referent:    JUDr. Katarína JURICOVÁ
  051 - 4880 412

 

Referát správy majetku:

a) vypracúva a posudzuje zmluvy vo vymedzenej oblasti,
b) rieši majetkovo-právne vzťahy pri usporiadaní užívania a vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku,
c) spolupracuje pri riešení reštitučných nárokov oprávnených osôb,
d) zvoláva a riadi ponukové konania, výberové konania a dražby pri predaji a prenájme majetku mesta,
e) kontroluje plnenia zmlúv, vyhotovených na odbore,
f) spravuje mestský majetok z pohľadu majetkovo-právneho,
g) zabezpečuje spracovanie geometrických plánov a znaleckých posudkov k zmluvným prevodom, záložným právam a vkladom majetku do spoločností,
h) spolupracuje pri zakladaní a zriaďovaní právnických osôb, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je Mesto Sabinov v rozsahu majetkovej účasti,
i) zabezpečuje poistenie majetku mesta a likvidáciu poistných udalostí okrem majetku zvereného do správy rozpočtových organizácií zriadených mestom,
j) koordinuje a zodpovedá za prípravu a realizáciu jarmokov a trhov,
k) správa verejnej zelene, riešenie skládok odpadu - prevencia

 Referát správy majetku:

 • spravovanie majetku mesta
 • údržba verejnej zelene, čistota verejných priestranstiev a komunikácií
 • údržba a oprava verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu
 • vývoz technicko-komunálneho odpadu
 • dopravné služby
Zodopvedný referent:    Ing. Ján MARUŠA
  051 - 4880 417 • komunikácia s podnikateľskými subjektmi
 • hnuteľný majetok mesta
 • organizácia jarmokov
Zodpovedný referent:    Darina KARNIŠOVÁ
  051 - 4880 423

 

 • bytová politika
 • správa hnuteľného majetku mesta
Zodpovedný referent:    Anna KARNIŠOVÁ
  051 - 4880 415

 

 • správa nehnuteľného majetku mesta
Zodpovedný referent:     Ing. Mária ROHAĽOVÁ   051 - 4880 423

 

Úsek hospodárskej prevádzky:

 • obstaráva vecné vybavenie mestského úradu a orgánov samosprávy mesta vrátane verejného obstarávania tovarov a služieb podľa osobitného predpisu 
 • zabezpečuje riadny chod telekomunikačných zariadení mestského úradu, sleduje a eviduje dodávky energií, vodné a stočné a hospodárenie s finančnými a materiálnymi prostriedkami určenými na činnosť mestského úradu 
 • zabezpečuje domovnícke práce a drobnú údržbu v objekte mestského úradu, čistenie a udržiavanie chodníkov a priľahlých priestranstiev a prevádzku kotolne vrátane drobnej údržby a vedenia prevádzkovej dokumentácie
 • zabezpečuje upratovanie objektu mestského úradu vrátane prania pre potreby mestského úradu 
 • usmerňuje používanie štátnych symbolov na území mesta podľa osobitného predpisu
Zodpovedný referent:     Ing. Soňa GERMIČOVÁ   051 - 4880 433

Športová hala

Správkyňa mestskej športovej haly: Anna Lopuchovská, t. č. 0948 207 993, 0904 641 111

 

Poliklinika - kontakty

poliklinika

PARLAMENTNE VOĽBY 2020

Volby parlament2020

Zimný štadión

zimny stadion

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMSCity monitorlogo city monitorGeografický systémlogo gisplan1
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Webkamery

Partnerské mestá

Erb Siedlec111
Erb Sobeslav111
Erb Kenderes
Erb Cubuk

Videogaléria

Play
Shadow
Slider

Mailinglist

Vyhľadávanie

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?