Pozícia: position5
Štýl: sp_xhtml outline
position5
Pozícia: position1
Štýl: sp_xhtml outline
position1
Pozícia: position2
Štýl: sp_xhtml outline
position2
Pozícia: position3
Štýl: sp_xhtml outline
position3
Pozícia: position4
Štýl: sp_xhtml outline
position4
Pozícia: content-top
Štýl: sp_xhtml outline
content-top
Pozícia:
Štýl: none outline
Verejná vyhláška - doručovanie - daňové exekučné...
utorok, 20. február 2024 Verejné vyhlášky
TKO - Výzvy 2023
utorok, 20. február 2024 Verejné vyhlášky
Žiadosť na výrub drevín -...
utorok, 20. február 2024 Oznamy mesta
Žiadosť na výrub drevín - Š.Hajzuš
piatok, 16. február 2024 Oznamy mesta
Zápisnica z komisie finančnej a správy majetku...
streda, 14. február 2024 Komisie
Verejná vyhláška - Oznámenie o stavebnom konaní - Inžinierske siete a technická vybavenosť IBV Hliník - trasa A - komunikácia, Mesto...
streda, 14. február 2024 Stavebný úrad
Zámer priamého prenájmu majektu mesta - 9. mája II....
utorok, 13. február 2024 Majetok - predaj - prenájom
Zápisnica z vyhodnotenia ponuky - PP NP - 9.mája...
utorok, 13. február 2024 Majetok - predaj - prenájom
Zápisnica z vyhodnotenia ponuky - PP NP...
utorok, 13. február 2024 Majetok - predaj - prenájom
ul. Višňova č.21
piatok, 02. február 2024 Rozkopávky v meste
Pozícia: right
Štýl: sp_xhtml outline
Pozícia: right
Štýl: sp_xhtml outline
Digitálne mesto
Image
Pozícia: right
Štýl: sp_xhtml outline

SPRAVODAJCA MESTA

Spravodajca mesta
Pozícia: right
Štýl: sp_xhtml outline

PREZIDENTSKÉ VOĽBY

PV2024

Pozícia: right
Štýl: sp_xhtml outline

VOĽBY DO EP

volby EP 2024

Pozícia: right
Štýl: sp_xhtml outline

Kontakt na mestskú políciu 0948959159

Pozícia: right
Štýl: sp_xhtml outline

POLIKLINIKA

poliklinika

Pozícia: right
Štýl: sp_xhtml outline
Pozícia: right
Štýl: sp_xhtml outline

ODKAZ PRE STAROSTU

Pozícia: right
Štýl: sp_xhtml outline

KALENDÁR ZBERU ODPADOV 2024

Image

PARTNERSKÉ MESTÁ

SIEDLCE

erb

KENDERES

erb

ÇUBUK

erb

SOBĚSLAV

erb

Smart city

Geografický systém

Geografický systém

Geografický systém

ROZHLAS V MOBILE

Obrazok Rozana

Interreg

Interreg

Projekty z EÚ a dotácie

Projekty EÚ

Komunitný plán 2021 - 27

Geografický systém

Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet

SMS systém mesta

SMS systém mesta
Pozícia: content-bottom
Štýl: sp_xhtml outline
content-bottom
Pozícia: bottom1
Štýl: sp_xhtml outline

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Pozícia: bottom2
Štýl: sp_xhtml outline
Pozícia: bottom3
Štýl: sp_xhtml outline

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu

Pozícia: bottom3
Štýl: sp_xhtml outline
Pozícia: offcanvas
Štýl: sp_xhtml outline
offcanvas
Pozícia: offcanvas-modules
Štýl: sp_xhtml outline
Pozícia: debug
Štýl: none outline
debug