Pozícia: position5
Štýl: sp_xhtml outline
position5
Pozícia: position1
Štýl: sp_xhtml outline
position1
Pozícia: position2
Štýl: sp_xhtml outline
position2
Pozícia: position3
Štýl: sp_xhtml outline
position3
Pozícia: position4
Štýl: sp_xhtml outline
position4
Pozícia: content-top
Štýl: sp_xhtml outline
content-top
Pozícia:
Štýl: none outline
Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta na rok...
utorok, 28. november 2023 Rozpočet mesta
Rozpis služieb koordinátorov MObS v soboty, nedele a počas...
utorok, 05. december 2023 Oznamy mesta
Verejná vyhláška - Oznámenie o zmene územného rozhodnutia - Mesto Sabinov - IBV Hliník...
pondelok, 04. december 2023 Stavebný úrad
Verejná vyhláška - Dodatočné povolenie stavby - Záhradná chatka -...
pondelok, 04. december 2023 Stavebný úrad
Zápisnica z Komisie finančnej a správy majetku...
piatok, 01. december 2023 Komisie
Zápisnica z Komisie finančnej a správy majetku...
piatok, 01. december 2023 Komisie
Zámer priameho prenájmu - OZ - GIMOS,...
streda, 29. november 2023 Majetok - predaj - prenájom
Zámer prevodu - OZ - Lazor
streda, 29. november 2023 Majetok - predaj - prenájom
Oznámenie o výberovom konaní na člena...
štvrtok, 30. november 2023 Oznamy mesta
Pripomienky k návrhu VZN o miestnych daniach a poplatku za...
utorok, 28. november 2023 Návrhy VZN
Pozícia: right
Štýl: sp_xhtml outline
Pozícia: right
Štýl: sp_xhtml outline
Digitálne mesto
Image
Pozícia: right
Štýl: sp_xhtml outline

SPRAVODAJCA MESTA

Spravodajca mesta
Pozícia: right
Štýl: sp_xhtml outline

Kontakt na mestskú políciu 0948959159

Pozícia: right
Štýl: sp_xhtml outline

POLIKLINIKA

poliklinika

Pozícia: right
Štýl: sp_xhtml outline
Pozícia: right
Štýl: sp_xhtml outline

ODKAZ PRE STAROSTU

Pozícia: right
Štýl: sp_xhtml outline

KALENDÁR ZBERU ODPADOV

Image

PARTNERSKÉ MESTÁ

SIEDLCE

erb

KENDERES

erb

ÇUBUK

erb

SOBĚSLAV

erb

Smart city

Geografický systém

Geografický systém

Geografický systém

ROZHLAS V MOBILE

Obrazok Rozana

Interreg

Interreg

Projekty z EÚ a dotácie

Projekty EÚ

Komunitný plán 2021 - 27

Geografický systém

Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet

SMS systém mesta

SMS systém mesta
Pozícia: content-bottom
Štýl: sp_xhtml outline
content-bottom
Pozícia: bottom1
Štýl: sp_xhtml outline

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Pozícia: bottom2
Štýl: sp_xhtml outline
Pozícia: bottom3
Štýl: sp_xhtml outline

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu

Pozícia: bottom3
Štýl: sp_xhtml outline
Pozícia: offcanvas
Štýl: sp_xhtml outline
offcanvas
Pozícia: offcanvas-modules
Štýl: sp_xhtml outline
Pozícia: debug
Štýl: none outline
debug