HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 4. zasadnutie MsZ v Sabinove, konaného dňa 25.04.2019Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 2.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 2.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - M. Hrabčák - zmena žiadateľa CIZS - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák
Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký  Erik Radačovský
Ing. Peter Vargovčík      

   Zdržali sa:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 2.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - L. Haluška - návrh na výmenu zástupcov mesta v organizáciách - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - program ako celok - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - Návrhová komisia - Lenková, Vargovčík, Valkovič - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký
 Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová  Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo

   Zdržali sa:
Mgr. Marián  Valkovič Ing. Peter Vargovčík    

   Nehlasovali:
Mgr. Daniela  Lenková      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 4.
Koncepcia financovania Ul. Šancovej ­ Sabinov a stanovisko hlavného kontrolóra k úveru - L. Haluška - schválenie úveru vo výške 500.000 € - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
Koncepcia financovania Ul. Šancovej ­ Sabinov a stanovisko hlavného kontrolóra k úveru - ako celok - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 5.
Návrh na doplnenie investičných akcií na rok 2019 - J. Potocký - doplnenie zoznamu IA - výstavba perkovísk 17. novembra - 50.000 € - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová  Stanislav Vaňo
Ing. Peter Vargovčík      

   Zdržali sa:
Mgr. Marián  Valkovič Mgr. Šimon Vaňo    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 5.
Návrh na doplnenie investičných akcií na rok 2019 - A. Šoltisová - rekonštrukcia chodníka Hollého - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Mgr. Alžbeta Šoltisová  Stanislav Vaňo

   Zdržali sa:
Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák
Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký  Erik Radačovský
Mgr. Marián  Valkovič Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 5.
Návrh na doplnenie investičných akcií na rok 2019 - ako celok - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 6.
Žiadosť o súhlas k zaradeniu výdajnej školskej jedálne ako súčasti Súkromnej materskej školy, Námestie slobody 7 v Sabinove do siete škôl a školských zariadení - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík
 Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký
 Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová  Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo
Ing. Peter Vargovčík      

   Zdržali sa:
Mgr. Marián  Valkovič      

   Nehlasovali:
Ing. PhD. Marek Hrabčák      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 7.
Návrhy na udelenie Cien mesta a Cien primátora - M. Kovalík - návrh na udelenie ceny mesta Ing. Petrovi Molčanovi a divadielku Hala Bala- schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký
Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo
Ing. Peter Vargovčík      

   Zdržali sa:
Mgr. Daniela  Lenková  Erik Radačovský    


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 7.
Návrhy na udelenie Cien mesta a Cien primátora - ako celok - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký
Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo
Ing. Peter Vargovčík      

   Zdržali sa:
 Erik Radačovský      

   Nehlasovali:
Mgr. Daniela  Lenková      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 8.
Muszyna ­ Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 9.
CIZS - zmena žiadateľa o NFP - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák
Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký  Erik Radačovský
Ing. Peter Vargovčík      

   Proti:
Mgr. Marián  Valkovič      

   Zdržali sa:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Mgr. Alžbeta Šoltisová  Stanislav Vaňo
Mgr. Šimon Vaňo      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 10.
Výmena členov v organizácii mesta - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 11.
Rôzne - Vystúpenie -p. Motešický - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Ing. Peter Vargovčík