HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z Ustanovujúce zasadnutie MsZ, konaného dňa 10.12.2018Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 2.
Schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a volebnej komisie - J. Kropiľák - stiahnutie bodu č. 6 z rokovania - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 3
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková
Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký  Erik Radačovský Ing. Peter Vargovčík

   Proti:
Ing. Ladislav Haluška Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  

   Zdržali sa:
Ing. Radoslav Ernst Mgr. Miroslav Kovalík  Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 2.
Schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a volebnej komisie - program ako celok bez bodu 6 - schvalené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik  Jozef Kropiľák
Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký  Erik Radačovský
Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo
Ing. Peter Vargovčík      

   Zdržali sa:
Ing. Radoslav Ernst Mgr. Miroslav Kovalík    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 2.
Schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a volebnej komisie - ako celok - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a volebnej komisie - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký  Erik Radačovský
Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo Ing. Peter Vargovčík

   Zdržali sa:
 Jozef Kropiľák Mgr. Šimon Vaňo    

   Nehlasovali:
Mgr. Daniela  Lenková      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 4.
Informácia o poverení zástupcu primátora - Ing. Ladislav Haluška - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík
 Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký
 Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo
Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík    

   Nehlasovali:
Ing. Ladislav Haluška      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 5.
Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva - Mgr. Daniela Lenková - poveruje
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký
 Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo
Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík    

   Zdržali sa:
Mgr. Daniela  Lenková      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 7.
Zriadenie komisii mestského zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisii, určenie náplní práce členov komisií - Zrušenie komisií pri MsZ - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 7.
Zriadenie komisii mestského zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisii, určenie náplní práce členov komisií - Zriedenie komisií pri MsZ - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 7.
Zriadenie komisii mestského zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisii, určenie náplní práce členov komisií - Š. Vaňo - sociálna a bytová komisia Šoltisová - Vaňo - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková  Jozef  Potocký
 Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo
Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík    

   Zdržali sa:
Mgr. Eva Motýľová      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 7.
Zriadenie komisii mestského zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisii, určenie náplní práce členov komisií - Š. Vaňo - komisia pre cestovný ruch - S. Vaňo - A. Šoltisová - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková  Jozef  Potocký
 Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo
Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík    

   Zdržali sa:
Mgr. Eva Motýľová      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 7.
Zriadenie komisii mestského zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisii, určenie náplní práce členov komisií - Š. Vaňo - komisia preverejný poriadok a prev. kriminality - Virgala - Vaľuš - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 7.
Zriadenie komisii mestského zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisii, určenie náplní práce členov komisií - J.Kropiľák - sociálna a bytová - Červeňáková - Matija - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák  Jozef Kropiľák
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  

   Zdržali sa:
Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 7.
Zriadenie komisii mestského zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisii, určenie náplní práce členov komisií - Komisia finančná a správy majetku - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová  Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo
Ing. Peter Vargovčík      

   Zdržali sa:
 Jozef  Potocký Mgr. Marián  Valkovič    


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 7.
Zriadenie komisii mestského zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisii, určenie náplní práce členov komisií - Komisia pre investície a rozvoj mesta - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
 Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký
 Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo
Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík    

   Zdržali sa:
Mgr. Miroslav Kovalík      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 7.
Zriadenie komisii mestského zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisii, určenie náplní práce členov komisií - Komisia sociálna a bytová - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Miroslav Kovalík
 Jozef Kropiľák  Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová
Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík

   Zdržali sa:
Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 7.
Zriadenie komisii mestského zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisii, určenie náplní práce členov komisií - Komisia pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký
 Erik Radačovský Mgr. Šimon Vaňo    

   Proti:
Ing. Peter Vargovčík      

   Zdržali sa:
Mgr. Marián  Valkovič      

   Nehlasovali:
 Jozef Kropiľák Mgr. Alžbeta Šoltisová  Stanislav Vaňo  


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 7.
Zriadenie komisii mestského zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisii, určenie náplní práce členov komisií - Komisia pre cestovný ruch, rozvoj podnikania a rozvoj mesta - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo
Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík    

   Zdržali sa:
 Erik Radačovský      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 7.
Zriadenie komisii mestského zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisii, určenie náplní práce členov komisií - Komisia pre verejný poriadok a prevenciu kriminality - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Miroslav Kovalík
 Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková  Jozef  Potocký  Erik Radačovský
Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo
Ing. Peter Vargovčík      

   Zdržali sa:
Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Eva Motýľová    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 7.
Zriadenie komisii mestského zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisii, určenie náplní práce členov komisií - Komisia na ochranu verejného záujmu - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík
 Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký
Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo
Ing. Peter Vargovčík      

   Zdržali sa:
Ing. Ladislav Haluška  Erik Radačovský    


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 7.
Zriadenie komisii mestského zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisii, určenie náplní práce členov komisií - Náplň práce členov komisií pri MsZ - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 8.
Návrh na schválenie sobášiacich, sobášnych dní a sobášnej miestnosti pre volebné obdobie 2018- 2022 - Sobášiaci - Haluška, Valkovič, Ernst - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik Mgr. Miroslav Kovalík
 Jozef Kropiľák Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký Mgr. Alžbeta Šoltisová
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  

   Proti:
Mgr. Marián  Valkovič      

   Zdržali sa:
Ing. Radoslav Ernst Mgr. Daniela  Lenková  Erik Radačovský  


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 9.
Určenie platu primátora mesta - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef  Potocký Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo    

   Proti:
Mgr. Daniela  Lenková      

   Zdržali sa:
 Jozef Kropiľák Mgr. Eva Motýľová  Erik Radačovský Ing. Peter Vargovčík


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 9.
Určenie platu primátora mesta - ako celok - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef  Potocký Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo    

   Proti:
Mgr. Daniela  Lenková      

   Zdržali sa:
 Jozef Kropiľák Mgr. Eva Motýľová  Erik Radačovský Ing. Peter Vargovčík


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 10.
Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 a stanovisko hlavného kontrolóra k IV. zmene rozpočtu mesta na rok 2018 - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 11.
Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2019-2021 a odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu mesta na roky 2019-2021 - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 12.
Návrh VZN mesta Sabinov č. 7/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011, ktorým sa ustanovujú podmienky prenechávania nájomných bytov vo vlastníctve mesta do užívania fyzickým osobám v znení VZN mesta č. 7/2012, č. 10/2013, č. 11/2013, č. 5/2016 a č. 5/2017 - Príloha č. 11 k VZN ­ nájomné v BD na Ul. Mlynskej č. 3 blok A2 ­ 16 bytov - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik
Mgr. Miroslav Kovalík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Jozef  Potocký  Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič
 Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo Ing. Peter Vargovčík  


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 13.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 8/2018, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Sabinov na rok 2019 - J. Kropiľák - dotácia 100% pre neštátne školské zariadenia - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 3
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Jozef Kolárčik  Jozef Kropiľák
Mgr. Eva Motýľová  Jozef  Potocký  Erik Radačovský Ing. Peter Vargovčík

   Proti:
Ing. Ladislav Haluška Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  

   Zdržali sa:
Mgr. Miroslav Kovalík Mgr. Daniela  Lenková  Stanislav Vaňo Mgr. Šimon Vaňo


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 5.
Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva - poveruje Mgr. Danielu Lenkovú
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Ladislav Haluška Ing. PhD. Marek Hrabčák Mgr. Miroslav Kovalík Mgr. Eva Motýľová
 Erik Radačovský Mgr. Alžbeta Šoltisová Mgr. Marián  Valkovič  Stanislav Vaňo
Mgr. Šimon Vaňo      

   Proti:
Ing. Peter Vargovčík      

   Zdržali sa:
Ing. Radoslav Ernst Mgr. Jozef Kolárčik  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela  Lenková
 Jozef  Potocký