HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 20.zasadnutie MsZ, konaného dňa 27.02.2018Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - p. Kostovčík - Doplnenie bodu rokovania - správa o kontrole dotácií - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 1
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík Mgr. Daniela Lenková
Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický    

   Proti:
Mgr., Ing. Anna Mihoková      

   Zdržali sa:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc PaeDr. Jozef Miko Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo
PhDr. Mária Zagrapanová      

   Nehlasovali:
Ing. Ján Fekiač      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - p. Pažický - žiadosť o kontrolu MsKS - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 4
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík Mgr. Daniela Lenková
Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický    

   Proti:
Ing. Ján Fekiač Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová

   Zdržali sa:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - p. Pažický - kontrola petícií a žiadostí do najbližšieho zasadnutia MsZ - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 1
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík Mgr. Daniela Lenková
Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický    

   Proti:
Ing. Ján Fekiač      

   Zdržali sa:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Ing., PhD. Juraj Ružbarský
Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - p. Pažický - kontrola poskytovanie dotácií 2016 do najbližšieho zasadnutia MsZ - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík
Mgr. Daniela Lenková Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický  

   Zdržali sa:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. Ladislav Haluška  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Ing., PhD. Juraj Ružbarský
Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová    


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - p. Pažický - kontrola dotácií za rok 2017 do najbližšieho zasadnutia MsZ - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík Mgr. Daniela Lenková
Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický    

   Zdržali sa:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. Ladislav Haluška
 Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko
Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová  


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - p. Pažický - zmena predsedu komisie dotácie z rozpočtu mesta - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 6
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík Mgr. Daniela Lenková
Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický Mgr. Šimon Vaňo  

   Proti:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Mgr. Peter Labanc
Ing., PhD. Juraj Ružbarský PhDr. Mária Zagrapanová    

   Zdržali sa:
Ing. Ladislav Haluška  Jozef Kropiľák Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - p. Pažický - písomné upozornennie HK zanedbávanie pracovných povinností - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 4
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík Mgr. Daniela Lenková
Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický    

   Proti:
Ing. Ján Fekiač PaeDr. Jozef Miko Ing., PhD. Juraj Ružbarský PhDr. Mária Zagrapanová

   Zdržali sa:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ladislav Haluška  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková Mgr. Šimon Vaňo  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - p. Pažický - žiadosť o kontrolu HK investičných akcií za rok 2016 do najbližšieho zasadnutia MsZ - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík
Mgr. Daniela Lenková Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický  

   Zdržali sa:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. Ladislav Haluška  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Ing., PhD. Juraj Ružbarský
Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - p. Pažický - určenie platu primátora - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík Mgr. Daniela Lenková
Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický    

   Zdržali sa:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. Ladislav Haluška
 Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko
Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová  


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - p. Pažický - žiadosť mesta Sabinov ŽSR o vybudovanie podchodu - zastávka Orkucany - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 1
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík
Mgr. Daniela Lenková Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický  

   Proti:
Ing. Ján Fekiač      

   Zdržali sa:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Ladislav Haluška  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo
PhDr. Mária Zagrapanová      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - program MsZ ako celok - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo
PhDr. Mária Zagrapanová      

   Zdržali sa:
 Tibor Kostovčík Mgr. Daniela Lenková Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 02.
Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice - Návrhová komisia - Ernst, Kropiľák, Motýľová - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš Ing. Ladislav Haluška
 Tibor Kostovčík Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková
PaeDr. Jozef Miko  Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo
PhDr. Mária Zagrapanová      

   Zdržali sa:
Ing. Radoslav Ernst  Jozef Kropiľák Mgr. Eva Motýľová  

   Nehlasovali:
Ing., PhD. Marek  Hrabčák      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 03.
Stanovisko MsR k prerokovanému programu MsZ - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
 Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová

   Zdržali sa:
Mgr. Daniela Lenková      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 04.
Správa o kontrolnej činnosti za III. a IV. štvrťrok 2017 - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. Ladislav Haluška
 Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko
Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová  

   Proti:
 Tibor Kostovčík      

   Zdržali sa:
Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák Mgr. Daniela Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Matúš Pažický      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 05.
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017 - P. Pažický - žiadosť o kontrolu doručenia peticii pre HK - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Radoslav Ernst Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík Mgr. Daniela Lenková
Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický    

   Zdržali sa:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš Ing. Ladislav Haluška
 Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko
Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová  


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 05.
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017 - P. Pažický - žiadosť o kontrolu subjektov o poskytnutie dotácií pre HK - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík
Mgr. Daniela Lenková Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický  

   Zdržali sa:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. Ladislav Haluška  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Ing., PhD. Juraj Ružbarský
Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová    


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 05.
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017 - P. Pažický - písomné upozornenie pre HK - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík Mgr. Daniela Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Matúš Pažický      

   Zdržali sa:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková
PaeDr. Jozef Miko Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 05.
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017 - ako celok - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. Ladislav Haluška
 Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko
Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová  

   Zdržali sa:
Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík Mgr. Daniela Lenková
Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 06.
Správa o vybavovaných sťažnostiach a petíciách v roku 2017 - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková
Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo
PhDr. Mária Zagrapanová      

   Zdržali sa:
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 07.
Návrh na schválenie financovania projektového zámeru - Modernizácia vybavenia kinosály Kina Torysa Sabinov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
 Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová

   Zdržali sa:
 Tibor Kostovčík      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 08.
Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2018 - P. Lenková, J. Miko - presun 15.000 € na opravu chodníka Komenského 1 - 35 - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko
Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo
PhDr. Mária Zagrapanová      


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 08.
Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2018 - P. Lenková - presun 13.000 € dofinancovanie rozpočtu ZUŠ - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický
Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová  

   Zdržali sa:
PaeDr. Jozef Miko      

   Nehlasovali:
 Tibor Kostovčík      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 08.
Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2018 - P. Ružbarský - presun 42.000 € do nerozpočt. výdavkov - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 5
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Ján Fekiač Ing. Ladislav Haluška  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo

   Proti:
Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík Mgr. Daniela Lenková
 Matúš Pažický      

   Zdržali sa:
Ing. Radoslav Ernst PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová PhDr. Mária Zagrapanová


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 08.
Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2018 - P. Zagrapanová - navýšenie o 9.000 € kanalizácia Levočská - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
 Matúš Pažický Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová  

   Zdržali sa:
Mgr., Ing. Anna Mihoková Ing., PhD. Juraj Ružbarský    


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 08.
Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2018 - P. Vaňo - presun 30.000 € na dotácie - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc PaeDr. Jozef Miko
Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová  

   Proti:
 Tibor Kostovčík      

   Zdržali sa:
Ing., PhD. Marek  Hrabčák Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková Mgr. Eva Motýľová
 Matúš Pažický      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 08.
Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2018 - P. Kropiľák - rekonštrukcia chodníka Prešovská - 31.000 € - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 7
Prítomní: 17


   Za:
 Jozef Kropiľák Mgr. Daniela Lenková Mgr. Eva Motýľová Ing., PhD. Juraj Ružbarský

   Zdržali sa:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. Ladislav Haluška  Tibor Kostovčík
Mgr., Ing. Anna Mihoková  Matúš Pažický    

   Nehlasovali:
Ing. Miroslav Čekan Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák Mgr. Peter Labanc
PaeDr. Jozef Miko Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová  


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 08.
Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2018 - p. Kostovčík - presun 10.000 € na sanáciu komína - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko
Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo
PhDr. Mária Zagrapanová      


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 08.
Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2018 - p. Hrabčák - presun 20.000 € na vybudovanie skateparku - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
 Matúš Pažický Mgr. Šimon Vaňo    

   Zdržali sa:
Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. Ladislav Haluška  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Ing., PhD. Juraj Ružbarský PhDr. Mária Zagrapanová  


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 08.
Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2018 - ako celok - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko
Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo
PhDr. Mária Zagrapanová      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 09.
Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Sabinov v zmysle VZN č. 14/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov - p. Fekiač - návrh na ukončenie diskusie - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 5
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Ján Fekiač Ing. Ladislav Haluška  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko  Matúš Pažický
Ing., PhD. Juraj Ružbarský PhDr. Mária Zagrapanová    

   Proti:
Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík Mgr. Daniela Lenková
Mgr. Šimon Vaňo      

   Zdržali sa:
Mgr. Eva Motýľová      

   Nehlasovali:
Ing. Radoslav Ernst      


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 09.
Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Sabinov v zmysle VZN č. 14/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov - P. Lenková - presun bodu rokovania z dôvodu prekontrolovania dotácie za rok 2017 - neschválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 5
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Ing. František Gardoš  Tibor Kostovčík Mgr. Daniela Lenková Mgr. Eva Motýľová
 Matúš Pažický      

   Proti:
 Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc PaeDr. Jozef Miko Mgr. Šimon Vaňo
PhDr. Mária Zagrapanová      

   Zdržali sa:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Mgr., Ing. Anna Mihoková
Ing., PhD. Juraj Ružbarský      

   Nehlasovali:
Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák    


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 09.
Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Sabinov v zmysle VZN č. 14/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov - ako celok - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková
PaeDr. Jozef Miko Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová

   Proti:
 Tibor Kostovčík      

   Zdržali sa:
Mgr. Daniela Lenková Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický  

   Nehlasovali:
Ing., PhD. Marek  Hrabčák      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 10.
Návrh VZN mesta Sabinov č. 1/2018 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
Ing., PhD. Juraj Ružbarský Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová  

   Nehlasovali:
Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Matúš Pažický    


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 11.
Návrh VZN mesta Sabinov č. 2/2018 o určení školských obvodov základných škôl zriadených mestom Sabinov - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
 Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková
Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová Ing., PhD. Juraj Ružbarský
Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová    

   Nehlasovali:
Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Matúš Pažický  


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 12.
Prejednanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov na financovanie mimoškolskej činnosti žiakov s trvalým pobytom v Sabinove - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák
Mgr. Daniela Lenková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický
Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová    

   Zdržali sa:
Mgr., Ing. Anna Mihoková Ing., PhD. Juraj Ružbarský    

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Labanc      


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 13.
Správa o činnosti Komunitného centra a terénnej sociálnej práce za rok 2017 - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc
Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová
 Matúš Pažický Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová  

   Zdržali sa:
 Tibor Kostovčík      


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 14.
Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta - p. Hrabčák - stiahnutie bodu rokovania - kotolňa MŠ 17. novembra - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. František Gardoš Ing., PhD. Marek  Hrabčák
 Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Daniela Lenková PaeDr. Jozef Miko
Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová

   Zdržali sa:
Ing. Ján Fekiač Ing. Ladislav Haluška Mgr. Peter Labanc Mgr., Ing. Anna Mihoková


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 14.
Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta - návrh na zriadenie vecného bremena - Poľný mlyn - VN a NN trafostanica - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko
Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 15.
Zmeny a doplnky ÚPN-O - Prejednanie pripomienok občanov k lokalite č. 1 žiadateľa Apoštolskej cirkvi na Slovensku, zbor Sabinov, ktorá bola uznesením MsZ č. 229 zo dňa 29.06.2017 oddelená na samostatné prerokovanie - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš Ing. Ladislav Haluška
 Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková
Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický
Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová    

   Zdržali sa:
Ing. Radoslav Ernst      

   Nehlasovali:
Ing., PhD. Marek  Hrabčák      


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 16.
Zmena členov stálej komisie Zboru pre občianske záležitosti „Človek ­ Človeku a úprava Smernice o odmeňovaní účinkujúcich na obradoch a slávnostiach - schválené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Miroslav Čekan Ing. Radoslav Ernst Ing. Ján Fekiač Ing. František Gardoš
Ing. Ladislav Haluška Ing., PhD. Marek  Hrabčák  Tibor Kostovčík  Jozef Kropiľák
Mgr. Peter Labanc Mgr. Daniela Lenková Mgr., Ing. Anna Mihoková PaeDr. Jozef Miko
Mgr. Eva Motýľová  Matúš Pažický Mgr. Šimon Vaňo PhDr. Mária Zagrapanová